Donatie

Donaties zijn welkom op de rekening van de Stichting Struikelsteentjes Maastricht inzake: Struikelsteentjes

Rekeningnummer: NL38 RABO 0359 9055 52

Per steentje vragen we € 180,- Hiervan is € 132,- voor de productie van het struikelsteentje en € 48,- voor het toegankelijk maken van de informatie en voorlichting.


Dank

  • Biografieschrijvers die vaste bijdragen leveren (of hebben geleverd) zijn: Sjoerd Claessens, Raymond Glaser, Fred Grünfeld, Ernst Homburg, Péjé Knegtmans, Marianne Lubrecht, Erik van Rijsselt, Marjolein Vlieks, Leni Wesly en Lucy Willems. Graag willen we hen bedanken voor alle hulp.
  • We bedanken ook alle familieleden, nabestaanden en bewoners.
  • Graag willen we ook iedereen bedanken die door middel van giften of donaties heeft bijgedragen aan het Struikelsteentjes-project in Maastricht.
  • We bedanken een ieder die door het uitdelen van koffie of broodjes, het gastvrij open stellen van hun huis, een optreden of op welke wijze ook heeft bijgedragen aan de struikelsteentjesleggingen.
  • We bedanken de gemeente Maastricht voor het dragen van de kosten van de stratenmaker en bestratingsmaterialen.
  • We bedanken de Provincie Limburg voor haar bijdrage.
  • Speciale dank aan het Elisabeth Strouven Fonds voor de financiële bijdrage aan de productiekosten van een groot aantal struikelsteentjes en de financiële ondersteuning voor het maken van mini-documentaires bij 150 struikelsteentjes.
  • Op 28 juni 2019 zijn in Amby de laatste dertien struikelsteentjes gelegd voor Joodse inwoners en verzetsstrijders die nooit meer thuiskwamen. Deze dertien steentjes zijn gedoneerd door kinderen, klein- en achterkleinkinderen van M.J.H.M. (Martin) Hermens, van 1917 tot 1943 burgemeester van Amby en Bemelen. Handelend in de geest van zijn levenshouding, ter herdenking aan deze vermoorde inwoners van zijn gemeente.
  • Merkelijkheid, het bureau voor positionering heeft geheel kosteloos deze website geschonken aan stichting Struikelsteentjes Maastricht.