• Donaties
  • Donaties

Donaties

Donaties zijn welkom op de rekening van de Stichting Joods Cultureel Erfgoed inzake: Struikelsteentjes Maastricht: Maastricht

Rekeningnummer:
IBAN Rekeningnummer:NL26 RABO 0309 386616
BIC: RABONL2U

Per steentje vragen we € 170,- Hiervan is € 120,- voor de productie van het  struikelsteentje en € 50,- voor het toegankelijk maken van de informatie en voorlichting.

_____________
  • Biografieschrijvers die vaste bijdragen leveren (of hebben geleverd) zijn: Sjoerd Claessens, Raymond Glaser, Fred Grünfeld, Ernst Homburg, Péjé Knegtmans, Marianne Lubrecht, Erik van Rijsselt, Marjolein Vlieks, Leni Wesly en Lucy Willems. Graag willen we hen bedanken voor alle hulp.
  • We bedanken ook all familieleden, nabestaanden en bewoners.
  • Graag willen we ook iedereen bedanken die door middel van giften of donaties heeft bijgedragen aan het Struikelsteentjes-project in Maastricht.
  • We bedanken een ieder die door het uitdelen van koffie of broodjes, het gastvrij open stellen van hun huis, een optreden of op welke wijze ook heeft bijgedragen aan de struikelsteentjesleggingen.
  • We bedanken de gemeente Maastricht voor het dragen van de kosten van de stratenmaker en bestratingsmaterialen.
  • We bedanken de Provincie Limburg voor haar bijdrage.
  • Speciale dank aan het Elisabeth Strouven Fonds voor de financiële bijdrage aan de productiekosten van een groot aantal struikelsteentjes en de financiële ondersteuning voor het maken van mini-documentaires bij 150 struikelsteentjes.
  • Op 28 juni 2019 zijn in Amby de laatste dertien struikelsteentjes gelegd voor Joodse inwoners en verzetsstrijders die nooit meer thuiskwamen. Deze dertien steentjes zijn gedoneerd door kinderen, klein- en achterkleinkinderen van M.J.H.M. (Martin) Hermens, van 1917 tot 1943 burgemeester van Amby en Bemelen. Handelend in de geest van zijn levenshouding, ter herdenking aan deze vermoorde inwoners van zijn gemeente.