Het Struikelsteentje van Kreindler, Meier Wilhelminasingel 31, 6221 BE Maastricht, Netherlands
Kreindler, Meier
Geboren op 1 juli 1904
Vermoord op 21 mei 1943 in Sobibor

Biografie

Meier werd op 1 juli 1904 geboren in Stanislawow, Polen. Zijn moeder heette Ester Kreindler.
Hij kwam op 8 september 1932 vanuit Essen, Duitsland, naar Maastricht en ging wonen aan Grote
Gracht 69. Op 2 oktober 1935 trouwde hij met Malka Ziegenlaub. Zij was statenloos.
Op 1 maart 1937 verhuisden zij samen naar de Wyckerbrugstraat 51 en op 2 augustus 1939 naar
Wilhelminasingel 31 B, op 18 april 1942 gewijzigd in Wycker Singel 31 B.
Het adresboek van 1938 vermeldt hem als handelsreiziger in textiel, wonend aan de Wyckerbrugstraat
51. In het bevolkingsregister is aangetekend dat hij op 29 december 1942 naar het buitenland is
vertrokken.

Hij werd met vrouw en dochter gearresteerd op 25 augustus 1942 en gedeporteerd op 18 mei 1943,
met 2511 anderen in trein 64. Hij werd samen met hen vermoord op 21 mei 1943 in Sobibor. Hij was
38 jaar.

Bijlagen