Onvoltooid Verleden – Ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners in de gemeenten Maastricht, Amby en Heer

Op woensdag 27 september 2023 is in de synagoge te Maastricht het eindrapport gepresenteerd van het onderzoek dat de gemeente Maastricht gelast heeft naar haar rol bij de onteigening van Joods onroerend goed in de Tweede Wereldoorlog en het rechtsherstel daarna. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam bestaande uit René van Rijsselt, Erik van Rijsselt en Marjolein Vlieks.

De brede opzet, het diepgravende archief onderzoek, het gebruik van het lokale politiearchief, de historische context – zowel nationaal als lokaal – én de juridische context maken dit rapport uniek. Bovendien – en dat is tot nu toe nog niet eerder gebeurd – besteden de onderzoekers in het rapport aandacht aan moreel rechtsherstel door interviews met overlevenden en nabestaanden. Door veel casuïstiek in te weven is geprobeerd de gebeurtenissen en de impact van de Jodenvervolging en de ontrechtingsprocessen van Joodse panden, landbouwgronden en bedrijven te herleiden tot het niveau van de betrokkenen. Bijvoorbeeld: wat betekende het voor een Joodse ondernemer als er iemand zijn zaak binnen kwam, zijn bedrijf liquideerde en de Joodse ondernemer vervolgens werd gedwongen om te verhuizen?

Het eindrapport heeft de titel Onvoltooid Verleden – Ontrechting en rechtsherstel van Joodse inwoners in de gemeenten Maastricht, Amby en Heer gekregen en is in boekvorm te koop bij de Maastrichtse boekhandels de Tribune en Dominicanen. De opbrengst van de boekverkoop komen ten goede aan de Stichting Struikelsteentjes Maastricht.